اهداء جوایز توسط آقایان

دکتر احمدپاکتچی رییس پژوهشکده نهج البلاغه و دبیر علمی جایزه
آیت ا... دین پرور رییس بنیاد نهج البلاغه
دکتر محمد محمدی جعفری استاد و پژوهشگر دانشگاه
استاد حسین استاد ولی پژوهشگر و مترجم قرآن کریم و نهج البلاغه
دکتر عبد الهادی فقهی زاده معاون محترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی